Preskoči na vsebino


Sklep slovenskega evharističnega kongresa v Celju

Slovenski evharistični kongres, ki je potekal v nedeljo, 13. junija 2010, na stadionu Arena Petrol v Celju, je bil namenjen poživitvi zavesti med slovenskimi verniki, da je zakrament evharistije jedro krščanske vere. Slovesno sveto mašo, ki se je začela ob 11.00, je ob somaševanju slovenskih (nad)škofov in (nad)škofov iz tujine daroval papeški legat kard. Tarcisio Bertone, ki je ob tej priložnosti za blaženega razglasil tudi prvega slovenskega mučenca Alojzija Grozdeta.

Na predvečer evharističnega kongresa je več kot 500 mladih in skavtov v župnijski cerkvi Svetega Duha v Celju po tridnevnem romanju po različnih slovenskih župnijah sprejelo milostno podobo Marije Pomagaj z Brezij in jo počastilo z molitvenim bdenjem. Uvodni program pred mašo v nedeljo dopoldne se je začel s prihodom milostne podobe Marije Pomagaj na stadion. Program je bil sestavljen iz treh krajših pričevanj, ki so jih prepletale duhovno-ritmične pesmi, in osrednjega pričevanja misijonarja slovenskega rodu Pedra Opeke CM z Madagaskarja.

Opeka je v pričevanju z naslovom Evharistija v službi človeka povedal, da se misijonarji, ki oznanjajo Jezusov evangelij med različnimi narodi, še posebej zavedajo, kako globoko je Bog zasidran v človekovi duši. Pri svojem delu čutijo, kako Božja ljubezen globoko seže v srca ljudi, rojenih v drugih civilizacijah. Že dvajset let namreč deluje med najbolj revnimi po malgaških smetiščih, kjer je bil priča čudežem, ki jih dela evharistija. Evharistični duh se po njegovih besedah med najbolj revnimi čuti in doživlja kot velika moč, veselje in upanje.

Takoj po kesanju na začetku maše je potekal obred razglasitve Božjega služabnika Alojzija Grozdeta za blaženega in mučenca. Kard. Bertone je v pridigi izpostavil globoko vero, ki jo je pričeval bl. Alojzij Grozde in pojasnil, da nam bo pozorno branje zgodovine Cerkve na Slovenskem, zlasti nasilnih preganjanj, ki jih je utrpela v preteklem stoletju €“ pomislimo na čas komunizma, tuje okupacije in državljanske vojne €“, razkrilo, da je bila Božjemu ljudstvu evharistija glavni vir opore, moči in tolažbe. Slovenski evharistični kongres po njegovih besedah vsakega kristjana kliče k obnovljeni zvestobi pri udeležbi nedeljske evharistije. Sveta maša ni le preprosta oblika osebne pobožnosti, ampak je molitev Cerkve, v kateri je navzoč Jezus, ki se znova in znova daruje Očetu, je pojasnil papeški legat v sklepnem delu pridige in dodal, da se z obhajanjem evharistije verniki udeležujemo molitve celotne Cerkve, ki prosi za slehernega človeka in ves svet.

Maše na stadionu Arena Petrol se je udeležilo več kot 32.000 vernikov. Večina je v Celje prispela s 410 avtobusi in 8 posebnimi vlaki, ostali pa so prišli peš, s kolesi ali osebnimi avtomobili. Pri bogoslužju je sodelovalo 7 nadškofov in 11 škofov iz Slovenije in sosednjih držav, 720 duhovnikov ter 1300 cerkvenih pevcev iz 35 župnij.

Conclusion of the 1st Slovenian Eucharistic Congress

Card. Bertone: An attentive reading of the history of the Church in Slovenia, especially violent acts perpetrated against her in the last century €“ consider here just communism, foreign occupation and civil war €“ reveals that Eucharist had been the main source of support, force and consolation for the People of God.

LJUBLJANA, 13 June 2010 €“ The 1st Slovenian Eucharistic Congress took place earlier today in Celje, Slovenia with a solemn Eucharistic celebration and beatification of the first Slovenian martyr Alojzij Grozde, presided by Cardinal Tarcisio Bertone, Pontifical Legate for the congress.

Cardinal Bertone stressed in the homily the deep faith, witnessed by blessed Alojzij Grozde, explaining that an attentive reading of the history of the Church in Slovenia, especially violent acts perpetrated against her in the last century €“ consider here just communism, foreign occupation and civil war - reveals that Eucharist had been the main source of support, force and consolation for the People of God. The Slovenian Eucharistic Congress calls every Christian to faithfulness to the participation of Sunday Eucharist, stated the Cardinal. The Holy Mass is not simply a form of personal devotion, but the prayer of the Church where Jesus is present and is giving himself to the Father, explained Pontifical Legate in the final part of his homily, adding that with the celebration of the Eucharist the faithful participate in the prayer of entire Church which prays for every man and for the whole world.

The Slovenian Eucharistic Congress was preceded on Saturday night by a prayer vigil of about 500 Slovenian youth in the presence of the miraculous image of Mary Help of Christians, brought in for the occasion from the national Marian Shrine in Brezje. Sunday morning was animated by spiritual music and testimonies, among whom that of Fr. Pedro Opeka CM, a missionary in Madagascar.

More than 32.000 faithful, about 500 youth, 18 archbishops and bishops from Slovenia and abroad participated at the 1st Slovenian Eucharistic Congress.

Conclusione del 1° Congresso Eucaristico Sloveno

Card. Bertone: Una lettura attenta della storia della Chiesa in Slovenia, soprattutto degli atti violenti che ha subito nel secolo passato €“ pensiamo qui soltanto al periodo del comunismo, dell'occupazione straniera, della guerra civile €“, ci svela che l'Eucaristia fu la fonte principale di sostegno, di forza e di consolazione al Popolo di Dio.

LJUBLJANA, 13 giugno 2010 €“ Si Ă concluso oggi, a Celje, con una solenne celebrazione eucaristica e la beatificazione del primo martire sloveno Alojzij Grozde il 1° Congresso Eucaristico Sloveno, presieduto dal Cardinale Tarcisio Bertone, Legato Pontificio per il congresso.

Il Cardinal Bertone ha sottolineato nell'omelia la profonda fede, testimoniata dal beato Alojzij Grozde, spiegando che una lettura attenta della storia della Chiesa in Slovenia, soprattutto degli atti violenti che ha subito nel secolo passato €“ pensiamo qui soltanto al periodo del comunismo, dell'occupazione straniera, della guerra civile €“, ci svela che l'Eucaristia fu la fonte principale di sostegno, di forza e di consolazione al Popolo di Dio. Il Congresso Eucaristico Sloveno chiama ogni cristiano alla fedeltĂ nella partecipazione all'eucaristia domenicale, ha affermato il porporato. La Santa Messa non Ă semplicemente una forma di devozione personale, ma la preghiera della Chiesa, in cui Ă presente GesĂš che si dona al Padre, ha spiegato il Legato Pontificio nella parte conclusiva dell'omelia, aggiungendo che con la celebrazione dell'eucaristia i fedeli pertecipiamo nella preghiera dell'intera Chiesa che prega per ogni uomo per il mondo intero.

L'importante evento eucaristico Ă stato preceduto sabato sera da una veglia di preghiera in presenza dell'immagine miracolosa della Madonna dell'Ausilio, portata per l'occasione dal santuario mariano nazionale di Brezje, alla quale ha partecipato circa ottocento giovani. La mattinata di domenica Ă stata invece animata in alternanza dalla musica spirituale e dalle testimonianze, tra le quali quella di padre Pedro Opeka CM, missionario d€™origine slovena in Madagascar, candidato per il Premio Nobel per la pace.

Il 1° Congresso Eucaristico Sloveno si Ă concluso con la partecipazione di oltre 32 mila fedeli, 500 giovani e 18 arcivescovi e vescovi sloveni e dei paesi limitrofi.

Lokacija:
Print Friendly and PDF