Vnesite vaš naslovVnesite vaš prispevekhttps://evharisticni-kongres.rkc.si/index.php/content/display/1<![CDATA[Vključevanje misli]]><![CDATA[...]]><![CDATA[Napovednik]]><![CDATA[Napovednik]]><![CDATA[Napovednik]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Mašna daritev in Marija]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija in Karitas]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Mesečna "dekanijska romanja"]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija kot zadnji od zakramentov uvajanja]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Mašna daritev za duše v vicah]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Mesečna "dekanijska romanja"]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Sadovi evharistije]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Zavestno, pobožno in dejavno sodelovanje pri mašni daritvi]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Mesečna "dekanijska romanja"]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Po Mariji k evharističnemu Jezusu]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija in Cerkev ter edinost]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Mesečna "dekanijska romanja"]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Zakrament sprave in sveto obhajilo]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Svetniki so živeli iz evharistije]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Mesečna "dekanijska romanja"]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija in ubogi]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistični kongres se nadaljuje v vsakdanjem življenju]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija, Božji dar za življenje]]><![CDATA[Poročilo o SEK na spletni strani škofije Murska Sobota]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[DVD - Evharistični kongres in beatifikacija Alojzija Grozdeta]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[33.Študijsko posvetovanje]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Si moral biti kolaboracionist, da si lahko šel v nebesa?]]><![CDATA[Dvojezična slovesna maša in sklep srečanja Slovenske škofovske konference]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Nepozaben dan za dušo]]><![CDATA[Božji služabnik Alojzij Grozde]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Molitev po <br />slovenskem evharističnem kongresu]]><![CDATA[Slovesna maša in blagoslovitev evharističnega križa]]><![CDATA[Slovesna maša in blagoslovitev evharističnega križa]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Kaj pa skupni slovenski verski prostor?]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Grozde se ni dal podrediti vetrovom ideoloških modnih sapic]]><![CDATA[Protest zaradi neprimernega zaključka prenosa]]><![CDATA[Srečanje za rimsko škofijo s temo]]><![CDATA[Kosilo v nadškofovi rezidenci]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[VIDEO: Slovenski evharistični kongres in beatifikacija mučenca Alojzija Grozdeta]]><![CDATA[Celje kot romarsko mesto]]><![CDATA[Svetnik ali izdajalec]]><![CDATA[Tednik Družina o slovenskem evharističnem kongresu]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Radio Ognjišče o slovenskem evharističnem kongresu]]><![CDATA[Nadškof Anton Stres v Odmevih]]><![CDATA[Kristjan ne more obstajati brez maše]]><![CDATA[Banjaluški škof mons. dr. Franjo Komarica o slovenskem evharističnem kongresu]]><![CDATA[Pogovor z nadškofom dr. Antonom Stresom]]><![CDATA[Duhovna kriza z nihilizmom]]><![CDATA[Shod, ki je presegel napovedi]]><![CDATA[Domače naloge]]><![CDATA[Mesečna "dekanijska romanja"]]><![CDATA[Prvi slovenski evharistični kongres in beatifikacija Alojzija Grozdeta]]><![CDATA[Prvi slovenski evharistični kongres in beatifikacija Alojzija Grozdeta]]><![CDATA[Evharistija, Božji dar za življenje]]><![CDATA[Navodila za parkiranje, prihode in odhode AVTOBUSOV]]><![CDATA[Vhod na stadion]]><![CDATA[Slovenski evharistični kongres in beatifikacija mučenca Alojzija Grozdeta]]><![CDATA[Slovenski evharistični kongres ]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Prijave]]><![CDATA[ Slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Prihodi z VLAKI]]><![CDATA[Prihodi z osebnimi avtomobili]]><![CDATA[Informacije za nemoten potek SEK-a]]><![CDATA[Načrt stadiona]]><![CDATA[Fotografije s slovesnosti]]><![CDATA[TVS o slovenskem evharističnem kongresu]]><![CDATA[Dnevnik o slovenskem evharističnem kongresu]]><![CDATA[Zahvala slovenskih škofov in Odbora za pripravo evharističnega kongresa ]]><![CDATA[Sklep slovenskega evharističnega kongresa v Celju]]><![CDATA[Podatki o sodelujočih na Slovenskem evharističnem kongresu in beatifikaciji Alojzija Grozdeta ]]><![CDATA[Delo o slovenskem evharističnem kongresu]]><![CDATA[Pismo papeža Benedikta XVI. papeškemu legatu na prvem slovenskem evharističnem kongresu]]><![CDATA[Informacije za novinarje in njihove sodelavce]]><![CDATA[Odgovor na novinarsko vprašanje - bistvene informacije o SEK]]><![CDATA[Mladi in slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Mladi in slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Molitveno bdenje mladih]]><![CDATA[Tridnevnica - 3. dan]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Pahor kardinalu Bertoneju: Rešeno vprašanje sedeža nunciature]]><![CDATA[Prihod državnega tajnika Svetega sedeža v Slovenijo in srečanje s političnim vrhom]]><![CDATA[Milostna podoba Marije Pomagaj poromala v Celje]]><![CDATA[Milostna podoba Marije Pomagaj poromala v Celje]]><![CDATA[Program romanja Milostne podobe Marije Pomagaj z Brezij v Celje]]><![CDATA[Tridnevnica - 2. dan]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Tridnevnica - 1. dan]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Obisk Marije Pomagaj v župniji Nevlje]]><![CDATA[Pod Marijinim plaščem ]]><![CDATA[Milostna podoba Marije Pomagaj se je z Brezij podala na pot ]]><![CDATA[Romanje podobe Marije Pomagaj od Brezij do Celja ]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Neposredna priprava na evharistični kongres]]><![CDATA[Na obisk prihaja drugi mož Vatikana]]><![CDATA[Po stopinjah Alojzija Grozdeta]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija ]]><![CDATA[Priprave na beatifikacijo in kongres v sklepni fazi ]]><![CDATA[Posnetek tiskovne konference]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Program romanja Milostne podobe z Brezij ]]><![CDATA[Prihod na stadion Arena Petrol v Celju]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistično slavje in procesija z Najsvetejšim po mestnih ulicah]]><![CDATA[Nedelja je dan vstalega Gospoda ]]><![CDATA[Gospod radi bi videli Jezusa]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistični kongres združil 1300 pevcev ]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Praznik sv. Rešnjega Telesa in Rešnje Krvi]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Jezus se daruje za vse ]]><![CDATA[SVETO REŠNJE TELO IN SVETA REŠNJA KRI]]><![CDATA[Evharistija - med življenjem in obredom]]><![CDATA[vharistija v glasbeni podobi]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Češčenje Najsvetejšega in redovništvo]]><![CDATA[Evharistija - med življenjem in obredom]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Premiera filma ]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Škof Lipovšek: Kongres želi biti izraz našega veselja.]]><![CDATA[Škof Pirih o osebni navzočnost na slovenskem evharističnem kongresu]]><![CDATA[Nadškof Stres: Sedaj je trenutek, da to slavje zaživimo in izpričamo svojo vero]]><![CDATA[Nadškof Kramberger: Odprimo ušesa in srce za to vabilo]]><![CDATA[Škof Štumpf: Kongres naj jasno sporoči, da odrešenje prihaja samo po Kristusu]]><![CDATA[Škof Glavan: Dodatna spodbuda za našo škofijo mora biti tudi beatifikacija]]><![CDATA[V pripravi na Slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Slovesna maša in blagoslovitev evharističnega križa]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Grozde se je zelo odlikoval v češčenju Jezusa v Najsvetejšem zakramentu]]><![CDATA[SVETA TROJICA, slovesni praznik]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Grozde se ni dal podrediti vetrovom ideoloških modnih sapic]]><![CDATA[Romarski shod v pripravi na slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Vrtnice: Evharistija in duhovništvo]]><![CDATA[Evharistične duhovne vaje za birmance]]><![CDATA[Molitev za uspeh SEK-a v stiškem samostanu]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Srečanje mladih v pripravi na Slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[O salutaris Hostia]]><![CDATA[Predstavitev nove knjige z naslovom Mučenec Lojze Grozde]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Pred beatifikacijo izšla nova knjiga o mučencu Alojziju Grozdetu]]><![CDATA[Vabila slovenskih škofov ordinarijev na Slovenski evharistični kongres ]]><![CDATA[Bližamo se številki 25.000]]><![CDATA[ZA CERKEV NA SLOVENSKEM DANES MOLIJO]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Božji služabnik Alojzij Grozde - 4.del]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Alojzij Grozde bo v Celju prištet med blažene]]><![CDATA[Mladi in slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Evharistični natečaj osnovnošolcev]]><![CDATA[Odpri srce mi, dragi brat]]><![CDATA[O salutaris Hostia]]><![CDATA[O salutaris Hostia]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Binkoštna devetdnevnica]]><![CDATA[Binkoštna devetdnevnica]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Binkoštna devetdnevnica]]><![CDATA[Binkoštna devetdnevnica ]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Binkoštna devetdnevnica]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistični koncerti]]><![CDATA[O salutaris Hostia]]><![CDATA[Binkoštna devetdnevnica]]><![CDATA[Binkoštna devetdnevnica]]><![CDATA[O salutaris Hostia]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Božji služabnik Alojzij Grozde - 3.del]]><![CDATA[Binkoštna devetdnevnica ]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Kakor je bil ta kruh ... Evharistija pri cerkvenih očetih]]><![CDATA[Binkoštna devetdnevnica]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Trije nagovori v pripravi na Slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Binkoštna devetdnevnica]]><![CDATA[EVHARISTIČNI SHOD]]><![CDATA[EVHARISTIČNI SHOD]]><![CDATA[Mesečna "dekanijska romanja"]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA["Iz ljubezni do nas je postal evharistija"]]><![CDATA[EVHARISTIČNI SHOD]]><![CDATA[EVHARISTIČNI SHOD]]><![CDATA[Binkoštna devetdnevnica]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Binkoštna devetdnevnica]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistično bogoslužje pri sveti maši]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Nočna adoracija za mlade]]><![CDATA[Sv. Rešnje Telo in Kri]]><![CDATA[Za novo tradicijo]]><![CDATA[Klic k povezavi za evharistično prenovo Slovenije]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistični čudeži po svetu]]><![CDATA[Evharistija ]]><![CDATA[Dejavna krščanska ljubezen]]><![CDATA[Prvosobotna pobožnost za uspeh SEK-a v stiškem samostanu]]><![CDATA[Pobožnost prve sobote]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Mladi v pripravi na slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[On živi v evharistiji]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Življenje iz evharistije]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[44. velikonočni teološki simpozij 2010]]><![CDATA[Besedno bogoslužje pri sveti maši]]><![CDATA[Teološki tečaj]]><![CDATA[Božji služabnik škof Janez Gnidovec]]><![CDATA[V šoli Marije "evharistične" žene]]><![CDATA[Marija, evharistična žena]]><![CDATA[Priprava na slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[INFORMACIJE ZA MEDIJE]]><![CDATA[INFORMACIJE ZA MEDIJE]]><![CDATA[Novinarska konferenca]]><![CDATA[Novinarska konferenca Odbora za pripravo slovenskega evharističnega kongresa]]><![CDATA[Novinarska konferenca Odbora za pripravo slovenskega evharističnega kongresa]]><![CDATA[Teološki simpozij 2010]]><![CDATA[Odprtje mednarodne razstave Evharistični čudeži po svetu]]><![CDATA[Evharistični čudeži po svetu]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Iz mašne daritve je treba živeti]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[Nameni apostolata molitve za maj]]><![CDATA[Redovniški študijski dan ]]><![CDATA[Molitev za uspeh SEK-a v stiškem samostanu]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Mladi na slovenskem evharističnem kongresu]]><![CDATA[Oglaševanje srečanja mladih]]><![CDATA[Mladi na slovenskem evharističnem kongresu]]><![CDATA[Najsvetejše in svetniki]]><![CDATA[Razlaga svete maše]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Božji služabnik Alojzij Grozde - 2.del]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Osebna priprava na slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Mašna daritev in življenje]]><![CDATA[Evharistija ]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA["Jezus - v evharistiji: naša moč, naše življenje in naša hrana!"]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Ob kongresu]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Prizorišče]]><![CDATA[Parkirišča]]><![CDATA[Evhariastija naše posvečenje]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Redovniški študijski dan]]><![CDATA[Božji služabnik Alojzij Grozde - 1.del]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[DEKANIJSKI EVHARISTIČNI DAN]]><![CDATA[Mesečna "dekanijska romanja"]]><![CDATA[Škofijski evharistični dan]]><![CDATA[Evharistija, Božji dar za življenje]]><![CDATA[ŠKOFIJSKI EVHARISTIČNI DAN]]><![CDATA[Srečanje molivcev za duhovne poklice]]><![CDATA[Škofijski evharistični dan za novomeško škofijo]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Škofijsko srečanje molivcev za duhovne poklice]]><![CDATA[Cerkev v sedanjem svetu]]><![CDATA[Evharistična oaza]]><![CDATA[Škofijski evharistični dan v Novem mestu]]><![CDATA[Sveto obhajilo]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija in duhovnik]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija ustvarja Cerkev, Cerkev ustvarja evharistijo]]><![CDATA[NOVINARSKA KONFERENCA o škofijskem evharističnem dnevu]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Nedelja Božjega usmiljenja v stiški baziliki, posvečena pripravi na SEK]]><![CDATA[SLOVENSKI EVHARISTIČNI KONGRES]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija - Božji dar za življenje]]><![CDATA[Prvosobotna pobožnost za uspeh SEK-a v stiškem samostanu]]><![CDATA[Slovenski EVHARISTIČNI KONGRES]]><![CDATA[Evharistija - Jezusova in moja daritev]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[17. Klarin dan mladih]]><![CDATA[Papežev odposlanec v Celju bo kardinal Bertone]]><![CDATA[Nerazdružljiva prijatelja]]><![CDATA[Evharistični dekanijski dan v Trnovem]]><![CDATA[Evharistija - Jezusova in moja daritev]]><![CDATA[17. Klarin dan mladih]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[44. velikonočni teološki simpozij 2010]]><![CDATA[Življenje iz evharistije]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Teološki tečaj ]]><![CDATA[4. obletnica ustanovitve murskosoboške škofije in ŠKOFIJSKI EVHARISTIČNI SHO]]><![CDATA[Škofijski evharistični shod za murskosoboško škofijo]]><![CDATA[44. velikonočni teološki simpozij 2010]]><![CDATA[Življenje iz evharistije]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija in velikonočni čas ]]><![CDATA[Teološki tečaj v Mariboru ]]><![CDATA[Evharistija in apostolska rodovitnost]]><![CDATA[Zakrament služenja in ljubezni]]><![CDATA[Božji služabnik Alojzij Grozde - evharistija kot sonce njegovega življenja]]><![CDATA[44. velikonočni teološki simpozij 2010]]><![CDATA[Življenje iz evharistije]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Teološki tečaj v Stični ]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija po evharistiji]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Teološki simpozij 2010]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Predstavitev letošnje velikonočne poslanice]]><![CDATA[Novinarska konferenca]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Vsaka cerkev je dvorana zadnje večerje]]><![CDATA[Vrčki žive vode]]><![CDATA[Evharistični dan za ljubljansko nadškofijo]]><![CDATA[Škofijski evharistični dan v ljubljanski stolnici]]><![CDATA[Duhovni dan o Evharistiji]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[5. radijski misijon - Slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Molitev za uspeh SEK-a v stiškem samostanu]]><![CDATA[5. radijski misijon - Evharistija in duhovni poklici]]><![CDATA[Evharistija v zaporu]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[24 urno češčenje Najsvetejšega]]><![CDATA[5. radijski misijon - Spokorni - spovedni dan]]><![CDATA[Adoracija in meditativni večer ]]><![CDATA[Evharistija v življenju sv. Vincencija in sv. Ludovike]]><![CDATA[24 urno češčenje Najsvetejšega]]><![CDATA[Naddekanijski Evharistični dan]]><![CDATA[Naddekanijski Evharistični dan]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[5. radijski misijon - Evharistija in sveta spoved]]><![CDATA[TEDEN DRUŽINE 2010 z geslom: "To delajte v moj spomin"]]><![CDATA[Evharistični križev pot]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[Postna duhovna obnova za duhovnike celjske škofije; p. Anton Nadrah ]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[TEDEN DRUŽINE 2010 z geslom: "To delajte v moj spomin"]]><![CDATA[24 urno češčenje Najsvetejšega]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[5. radijski misijon - Evharistija - za življenje sveta]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[24 urno češčenje Najsvetejšega]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[5. radijski misijon]]><![CDATA[5. radijski misijon]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[TEDEN DRUŽINE 2010 z geslom: "To delajte v moj spomin"]]><![CDATA[24 urno češčenje Najsvetejšega]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[TEDEN DRUŽINE 2010 z geslom: "To delajte v moj spomin"]]><![CDATA[5. radijski misijon - Gospodov dan]]><![CDATA[Evharistija in otroci po prvem svetem obhajilu]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[24 urno češčenje Najsvetejšega]]><![CDATA[Postni večeri 2010]]><![CDATA[Evharistični dan za mariborsko nadškofijo]]><![CDATA[5. radijski misijon]]><![CDATA[Evharistični KRIŽEV POT za mlade koroškega naddekanata]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[Evharistični KRIŽEV POT za mlade koroškega naddekanata]]><![CDATA[Mesečna "dekanijska romanja"]]><![CDATA[Naddekanijski EVHARISTIČNI DAN za bistriško-konjiški naddekanat]]><![CDATA[Naddekanijski EVHARISTIČNI DAN za bistriško-konjiški naddekanat]]><![CDATA[5. radijski misijon]]><![CDATA[5. radijski misijon - Evharistija, božji dar za življenje]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[TEDEN DRUŽINE 2010 z geslom: "To delajte v moj spomin"]]><![CDATA[Postni večer 2010]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistični dan za murskosoboško škofijo]]><![CDATA[Evharistični dan za koprsko škofijo]]><![CDATA[Evharistični dan za celjsko škofijo]]><![CDATA[5. radijski misijon]]><![CDATA[5. radijski misijon bo močna priprava na evharistični kongres]]><![CDATA[5. radijski misijon bo močna priprava na evharistični kongres]]><![CDATA[TEDEN DRUŽINE 2010 z geslom: "To delajte v moj spomin"]]><![CDATA[Škofijski evharistični dnevi]]><![CDATA[Postni večeri 2010]]><![CDATA[Moje doživljanje evharistije]]><![CDATA[5. Trstenjakovi večeri]]><![CDATA[Evharistični dan za koroško naddekanijo]]><![CDATA[ EVHARISTIČNI DAN za koroški naddekanat]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[TEDEN DRUŽINE 2010 z geslom: "To delajte v moj spomin"]]><![CDATA[Evharistija in zakon]]><![CDATA[Evharistija v življenju zakoncev]]><![CDATA[19. postna premišljevanja]]><![CDATA[Evharistični čudeži]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Nagovori o skrivnostnem daru]]><![CDATA[Mašni plašči]]><![CDATA[Cerkev iz evharistije]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistično slavje IPO-ja]]><![CDATA[Območni evharistični zbor]]><![CDATA[Postni večeri 2010]]><![CDATA[Evharistični križev pot]]><![CDATA[Postni shod]]><![CDATA[Postna duhovna obnova 2010]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Duhovne vaje za molivce za duh. poklice]]><![CDATA[5. Trstenjakovi večeri]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija in pomoč mladim]]><![CDATA[Postni večeri 2010]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[12. koseški postni večeri]]><![CDATA[Duhovne vaje za molivce za duh. poklice]]><![CDATA[Evharistija -Božji dar za življenje]]><![CDATA[19. postna premišljevanja]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija ]]><![CDATA[Nikodemovi večeri]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Benedikt XVI. imenoval nove člane odbora za evharistični kongres]]><![CDATA[Katehetski simpozij 2010 na Ljubelju]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Postni shod]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Pobožnost prve sobote]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija in daritev]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Nikodemovi večeri]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija v svetem pismu]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Tomaž Akvinski in evharistrija]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Pogovor z nadškofom pomočnikom dr. Marjanom Turnškom]]><![CDATA[Beseda med nami]]><![CDATA[Postni večeri 2010]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[Antropološke osnove evharistične daritve]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija in karitas]]><![CDATA[OBČNI ZBOR Škofijske karitas Koper]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija in redovne zaobljube]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[40. katehetski simpozij "Dajte jim vi jesti: Evharistija v katehetovem življenju"]]><![CDATA[Katehetski simpozij 2010 v Kančevcih]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[40. katehetski simpozij "Dajte jim vi jesti: Evharistija v katehetovem življenju"]]><![CDATA[Postni večeri 2010]]><![CDATA[Mesečna "dekanijska romanja"]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Predpodobe evharistije v Stari zavezi]]><![CDATA[Predpodobe evharistije v Stari zavezi]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[40. katehetski simpozij "Dajte jim vi jesti: Evharistija v katehetovem življenju"]]><![CDATA[Kateheze o evharistiji ]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[40. katehetski simpozij "Dajte jim vi jesti: Evharistija v katehetovem življenju"]]><![CDATA[Ni evharistije brez duhovništva]]><![CDATA[Pepelnica]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[40. katehetski simpozij "Dajte jim vi jesti: Evharistija v katehetovem življenju"]]><![CDATA[Ni evharistije brez duhovništva]]><![CDATA[Pepelnica in postni čas]]><![CDATA[Iz življenja župnij, redov, gibanj ...]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[40. katehetski simpozij "Dajte jim vi jesti: Evharistija v katehetovem življenju"]]><![CDATA[Cerkev v Sloveniji, nad/škofije]]><![CDATA[Cerkev v Sloveniji, nad/škofije]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[40. katehetski simpozij "Dajte jim vi jesti: Evharistija v katehetovem življenju"]]><![CDATA[Nikodemovi večeri]]><![CDATA[Katehetski simpozij 2010 na Mirenskem gradu]]><![CDATA[Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2010]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija - Božji dar za življenje]]><![CDATA[40. katehetski simpozij "Dajte jim vi jesti: Evharistija v katehetovem življenju"]]><![CDATA[Ali se poznamo?]]><![CDATA[Duhovna obnova o evharistiji]]><![CDATA[Predavanje s slikami o evharističnih čudežih]]><![CDATA[Predavanje s slikami o evharističnih čudežih]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[40. katehetski simpozij "Dajte jim vi jesti: Evharistija v katehetovem življenju"]]><![CDATA[Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu]]><![CDATA[Eksorcizem in evharistija - boj med vraževerjem in molitvijo]]><![CDATA[Lurška devetdnevnica]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[40. katehetski simpozij "Dajte jim vi jesti: Evharistija v katehetovem življenju"]]><![CDATA[Evharistija, Božji dar za življenje]]><![CDATA[Evharistija v pravoslavju]]><![CDATA[Evharistija v pravoslavju]]><![CDATA[Evharistija, skrivnostna navzočnost]]><![CDATA[Seja Odbora]]><![CDATA[V svet odhajaš z Božjim blagoslovom]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Jingle]]><![CDATA[Dajte jim vi jesti]]><![CDATA[Priprava na slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Marija - evharistična žena]]><![CDATA[Pomen nedelje in evharistija kot srce Gospodovega dne]]><![CDATA[Za prejeto obhajilo se Jezusu zahvali]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Z drugimi verniki stopiš v vrsto za sveto obhajilo]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Dajte jim vi jesti]]><![CDATA[Evharistija - sonce mojega življenja]]><![CDATA[Srečanje redovnic in redovnikov, ki delajo z bolniki]]><![CDATA[Evharistični čudeži]]><![CDATA[Mašnik prelomi hostijo in vernike povabi k svetemu obhajilu]]><![CDATA[Katehetski simpozij 2010 v Celju]]><![CDATA[Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2010]]><![CDATA[Mediji o SEK]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistični čudeži]]><![CDATA[Pobožnost prve sobote]]><![CDATA[Slovenski EVHARISTIČNI KONGRES]]><![CDATA[Obred miru in sprave te pripravlja na sveto obhajilo]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Nikodemovi večeri]]><![CDATA[Nikodemovi večeri]]><![CDATA[Evharistija v zaporu]]><![CDATA[Moja pot do oltarja]]><![CDATA[Z očenašem začenjaš obhajilni obred]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija - sonce našega življeja]]><![CDATA[V moj spomin]]><![CDATA[Nikodemovi večeri]]><![CDATA[Eksorcizem in evharistija - boj med vraževerjem in molitvijo ]]><![CDATA[Evharistija v misijonih]]><![CDATA[Sklepni slavospev]]><![CDATA[Sv. Leonard Portomavriški]]><![CDATA[Sv. Benedikt Jožef Labre]]><![CDATA[Sv. Alfons Marija Liguori]]><![CDATA[Sv. Clemen Marija Hofbauer]]><![CDATA[Sv. Gašper del Bufalo]]><![CDATA[Sv. Peter Marija Alojzij Chanel]]><![CDATA[Sv. Janez Marija Vianney]]><![CDATA[Sv. Marija Mihaela od najsv. zakramenta desmaisieres]]><![CDATA[Sv. Peter Julijan Eymard]]><![CDATA[Sv. Janez Bosko]]><![CDATA[Sv. Pij X.]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Kaj zdravi evharistija?]]><![CDATA[Spomini živih in pokojnih]]><![CDATA[Sv. Katarina iz Genove]]><![CDATA[Sv. Tomaž More]]><![CDATA[Sv. Ignacij Lojolski]]><![CDATA[Sv. Stanislav Kostika]]><![CDATA[Sv. Frančišek Borgia]]><![CDATA[Sv. Terezija Avilska]]><![CDATA[Sv. Alojzij Gonzaga]]><![CDATA[Sv. Pashal Bajlonski]]><![CDATA[Sv. Peter Kanisius]]><![CDATA[Sv. Marija Magdalena Paciška]]><![CDATA[Sv. Frančišek Saleški]]><![CDATA[Sv. Hijacinta]]><![CDATA[Sv. Marjeta Marija Alacoque]]><![CDATA[Sv. Anton Marija Zaccaria]]><![CDATA[Blažena Marija Angelov]]><![CDATA[O pripravah na slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Zahvala za dar posvečenega življenja ob prazniku Gospodovega darovanja v templju]]><![CDATA[Serafinski rožni venec]]><![CDATA[Evharistija, luč v temi življenja]]><![CDATA[Evharistija, luč v temi življenja]]><![CDATA[Evharistija, luč v temi življenja]]><![CDATA[Evharistija, luč v temi življenja]]><![CDATA[Evharistija, luč v temi življenja]]><![CDATA[Evharistija, luč v temi življenja]]><![CDATA[Daritev kristusa]]><![CDATA[Kruh, ki daje življenje - misli o evharistiji]]><![CDATA[Dan posvečenega življenja]]><![CDATA[---- porabiti za svetnike -------]]><![CDATA[Sv. Frančišek Asiški]]><![CDATA[Sv. Anton Padovanski]]><![CDATA[Blažena Eva]]><![CDATA[Sv. Hildegarda iz Bingena]]><![CDATA[Sv. Tomaž Akvinski]]><![CDATA[Sv. Jedrt]]><![CDATA[Blažena Angela iz Foligna]]><![CDATA[Blažena Emilia Bicchieri]]><![CDATA[Sv. Katarina iz Siene]]><![CDATA[Tomaž Kempčan]]><![CDATA[Sv. Janez Fischer]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Spomin kristusovega trpljenja in poveličanja]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Maša, neodkrit zaklad]]><![CDATA[Pogovor o novem prevodu Nove zaveze in Psalmov]]><![CDATA[Besede postavitve in posvetitve]]><![CDATA[Sveti Gregor veliki]]><![CDATA[Sveti Norbert iz Saksena]]><![CDATA[Blažena Marija iz Oignies-a]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2010]]><![CDATA[Klicanje svetega duha]]><![CDATA[I. - Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2010]]><![CDATA[II - Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2010]]><![CDATA[II - Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2010]]><![CDATA[Sveti Justin, mučenec]]><![CDATA[Sveti Irenej]]><![CDATA[Najsvetejše in svetniki]]><![CDATA[Sveti Tarzicij]]><![CDATA[Sveti Ciprijan]]><![CDATA[Najsvetejše in svetniki]]><![CDATA[40 afriških mučencev]]><![CDATA[Sveti Auguštin]]><![CDATA[Sv. Ciril Jeruzalemski ]]><![CDATA[Sveti Janez Zlatousti]]><![CDATA[I. - Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2010]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Duhovniki, služabniki evharistije]]><![CDATA[Evharistija - skrivnostna navzočnost]]><![CDATA[Spev svet]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Hvalospev]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[Antropološke osnove evharistične daritve]]><![CDATA[Zapomni si sestavne dele evharistične molitve]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija - skrivnostna navzočnost]]><![CDATA[S srcem se pridruži evharistični molitvi]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Duhovnik si umije roke]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Pomen dviganja in spuščanja]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Molitvena osmina za edinost kristjanov]]><![CDATA[Pridruži se darovanju]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Molitvena osmina za edinost kristjanov]]><![CDATA[Pridruži se prošnjam za vse potrebe]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[To delajte v moj spomin]]><![CDATA[Evharistično bogoslužje z ekumenskim govorom]]><![CDATA[Z izpovedjo vere odgovĂ]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Pri evangeliju poslušaš Kristusa]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Molitvena osmina za edinost kristjanov]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Mesečna "dekanijska romanja"]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Vincencijanska srečanja]]><![CDATA[Evharistija v življenju Vincencija in Ludovike]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Dodajte na svojo spletno stran povezavo]]><![CDATA[Med mašo moliš s sklenjenimi rokami]]><![CDATA[Pripravljamo se na slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Spremljaj mašnikovo glavno prošnjo]]><![CDATA[Slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Uvod]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Pridruži se slavljenju Boga]]><![CDATA[Kongres bo milostni dogodek, če se bomo nanj pripravili]]><![CDATA[Sveče]]><![CDATA[Evharistija]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Gospoda prosi za usmiljenje]]><![CDATA[Razlaga svete maše]]><![CDATA[Razlaga svete maše]]><![CDATA[Posebej ohranjena kri]]><![CDATA[Hostije ostanejo nepokvarjene]]><![CDATA[Jezus se prikaže v človeški podobi]]><![CDATA[Kristusova podoba za trajno ostane]]><![CDATA[Živali častijo evharističnega Gospoda]]><![CDATA[Izredna ljubezen do evharističnega Jezusa]]><![CDATA[Mistično maševanje]]><![CDATA[Mistično obhajilo]]><![CDATA[Pri maši in obhajilu s pomočjo videnja]]><![CDATA[Hostija ostane v telesu nespremenjena]]><![CDATA[Nekateri mistiki vidijo Jezusa v posvečeni hostiji ali ob njej]]><![CDATA[Različni drugi mistični pojavi v zvezi z evharistijo]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Šola Božjega usmiljenja]]><![CDATA[ Šola Božjega usmiljenja ]]><![CDATA[Priznaj svoje grehe in se jih kesaj]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Prisluhni uvodu v mašno daritev]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Z znamenjem križa se pridruži mašniku]]><![CDATA[Mašnikov pozdrav te poveže z navzočimi]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Kadilo te dviga k Bogu]]><![CDATA[Mašnikov sedež razodeva pomen duhovniške službe]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Goreče sveče te vabijo k daritvi]]><![CDATA[Pridruži se mašniku pri počastitvi oltarja]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Pred teboj je daritveni oltar]]><![CDATA[Križ te spominja na Kristusovo daritev]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Mašnik se je s svojimi sodelavci pripravil v zakristiji]]><![CDATA[Spremljaj vstop mašnika k oltarju]]><![CDATA[Evharistija ]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Kdaj uporabljaj posamezne drže?]]><![CDATA[Upoštevaj sveto tihoto]]><![CDATA[Mašna daritev]]><![CDATA[Sejalec seje besedo]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistija, vir edinosti]]><![CDATA[Evharistija in občestvo z brati]]><![CDATA[Bodi pozoren na kretnje in besede]]><![CDATA[Pazi na telesne drže]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Lepo poklekni pred Najsvetejšim]]><![CDATA[Pri mašni daritvi sodeluj]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Pastoralni utrip v letu 2010 bo narekoval evharistični kongres]]><![CDATA[Si v hiši Božjega ljudstva]]><![CDATA[Pokrižaj se z blagoslovljeno vodo]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Kruh, ki daje življenje - misli o evharistiji ]]><![CDATA[Vstopil si v svet prostor]]><![CDATA[Položi svoje molitve v duhovnikove razprostrte roke]]><![CDATA[AmbĂłn te spominja na Božjo besedo]]><![CDATA[Spoštljivo poslušaj Božjo besedo]]><![CDATA[Po evangeliju prisluhni mašnikovi homiliji ]]><![CDATA[Si v hiši Svete Trojice]]><![CDATA[Kaj nam prinaša leto 2010?]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Evharistična misel]]><![CDATA[Rezultat iskanja]]><![CDATA[Soštovani obiskovalci]]><![CDATA[DUHOVNA OBNOVA s silvestrovanjem za družine]]><![CDATA[DUHOVNA OBNOVA s silvestrovanjem za družine]]><![CDATA[Duhovna obnova s silvestrovanjem za družine]]><![CDATA[Hostije krvavijo]]><![CDATA[Čudeži morajo biti dokazani]]><![CDATA[Posvečeno vino se spremeni v kri]]><![CDATA[ Posvečene hostije in vino se hkrati spremenijo v meso in kri]]><![CDATA[Onečaščenje posvečenih hostij]]><![CDATA[Evharistija, sonce našega življenja]]><![CDATA[Leto 2010 izredno pomembno]]><![CDATA[Kaj je presveta evharistija?]]><![CDATA[Kaj je evharistični kongres?]]><![CDATA[Zakaj slovenski evharistični kongres?]]><![CDATA[Evharistični kongres in duhovniki]]><![CDATA[Evharistični kongres in verniki]]><![CDATA[Logotip evharističnega kongresa]]><![CDATA[Pomembni dogodki]]><![CDATA[Evharistični dnevi in duhovna priprava na slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Mavrično-katehetske igre]]><![CDATA[Mesečna "dekanijska romanja"]]><![CDATA[Transakcijski račun]]><![CDATA[Pododbor za duhovno pripravo]]><![CDATA[Pododbor za bogoslužje]]><![CDATA[2. molitveno srečanje z nadškofom Alojzom Uranom]]><![CDATA[Škof Andrej Glavan o slovenskem evharističnem kongresu]]><![CDATA[Pododbor za mlade]]><![CDATA[Sv. Ignacij Lojolski in evharistija]]><![CDATA[Pododbor za medije]]><![CDATA[Pododbor za logistiko]]><![CDATA[Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina]]><![CDATA[Pododbor za finance]]><![CDATA[Češčenje Najsvetejšega ]]><![CDATA[Priprave na II. evharistični kongres za Jugoslavijo 1935 v Ljubljani]]><![CDATA[Fotografije ]]><![CDATA[Potek II. evharističnega kongresa za Jugoslavijo v Ljubljani 1935]]><![CDATA[Teden s svetim Miklavžem 2009 ]]><![CDATA[Info točki]]><![CDATA[Rediteljska - informatorska služba]]><![CDATA[Nujna medicinska pomoč]]><![CDATA[Teden s svetim Miklavžem 2009 ]]><![CDATA[Sadovi češčenja evharistije v vsakdanjem življenju]]><![CDATA[Evharistični čudeži]]><![CDATA[Jezus v evharistiji nas uslišuje]]><![CDATA[Jezus nas varuje pred nesrečami]]><![CDATA[Uvod]]><![CDATA[Ozdravitve pri blagoslovu z Najsvetejšim]]><![CDATA[Čudeži med blagoslovom z Najsvetejšim]]><![CDATA[Ozdravitve med mašno daritvijo]]><![CDATA[Pripravi se]]><![CDATA[Cerkve se ni treba bati]]><![CDATA[Cerkve se ni treba bati, sporoča nadškof Stres]]><![CDATA[Kontakt]]><![CDATA[Za medije]]><![CDATA[Pridige]]><![CDATA[Teologija]]><![CDATA[Zgodovina]]><![CDATA[Mladi]]><![CDATA[Otroci]]><![CDATA[Logistika]]><![CDATA[Publikacije]]><![CDATA[Povezave]]><![CDATA[Pričevanja]]><![CDATA[Molitve]]><![CDATA[Anketa]]><![CDATA[Pisma bralcev]]><![CDATA[Sveta maša]]><![CDATA[Evharistični litanijski vzkliki]]><![CDATA[Evharistični križevi poti]]><![CDATA[Evharistične pesmi ]]><![CDATA[Obred blagoslova z Najsvetejšim]]><![CDATA[Struktura spletišča]]><![CDATA[Dekanijski evharistični dan v Stari Loki]]><![CDATA[Struktura spletišča]]><![CDATA[Poll (blok)]]><![CDATA[Meditacije]]><![CDATA[Dekanijski evharistični dan v Kraški dekaniji]]><![CDATA[Dekanijsko srečanje ŽPS dekanije Domžale]]><![CDATA[Častimo Jezusa v Najsvetejšem]]><![CDATA[Voditelji in člani ]]><![CDATA[Razlaga bogoslužnih znamenj in dejanj]]><![CDATA[Osnutki pridig]]><![CDATA[Misli o evharistiji ]]><![CDATA[Zgradba svete maše in razlaga njenih delov]]><![CDATA[Stadion Arena Petrol v Celju]]><![CDATA[Dekanijski evharistični dan v Žužemberku]]><![CDATA[Slovenskemu evharističnemu kongresu naproti]]><![CDATA[Evharistija gradi naša občestva]]><![CDATA[Slovenski evharistični kongres in beatifikacija Alojzija Grozdeta]]><![CDATA[Danilo Turk - intervju z Janezom Juhantom]]><![CDATA[dr. Janez Juhant, filozof]]><![CDATA[Slovenski evharistični kongres in beatifikacija Alojzija Grozdeta]]><![CDATA[Molitvene ure ]]><![CDATA[Opis simbola slovenskega evharističnega kongresa]]><![CDATA[Cerkev ima pokrajinizacijo že za seboj]]><![CDATA[Cerkev ima pokrajinizacijo že za seboj]]><![CDATA[Ubijalska ideja komunizma in katoliska ackija]]><![CDATA[Plakat]]><![CDATA[Zgibanka za duhovnike]]><![CDATA[Logotip]]><![CDATA[Obhajanje svete maše v skupnosti]]><![CDATA[Literatura v pripravi na Slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Duhovni šopek]]><![CDATA[Nabiranje duhovnega šopka]]><![CDATA[Zakaj evharistični kongres na nedeljo?]]><![CDATA[Dogajanje]]><![CDATA[Duhovnikom, redovnikom in redovnicam]]><![CDATA[Molitev za pripravo <br/ >na slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Molitev za pripravo <br/ ><font size="1">na slovenski evharistični kongres</font>]]><![CDATA[ V Celju danes redovniški dan]]><![CDATA[Ubijalska ideja komunizma in katoliška akcija]]><![CDATA[V Celju danes redovniški dan]]><![CDATA[Na poti k slovenskemu Emavsu]]><![CDATA[Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa ]]><![CDATA[Marija in evharistija]]><![CDATA[Ob prazniku Marijinega vnebovzetja]]><![CDATA[Ob prazniku Marijinega vnebovzetja]]><![CDATA[Na poštenost smo pozabili]]><![CDATA[Na poštenost smo pozabili]]><![CDATA[Mediji odgovorni za Slovenski narod]]><![CDATA[Marija pomagaj iz krize]]><![CDATA[Katoličani danes obeležujejo praznik Marijinega vnebovzetja]]><![CDATA[Po vsej državi slovesne maše]]><![CDATA[Škofje ob Marijinem prazniku poudarili pomen medčloveških vrednot]]><![CDATA[Praznovanje praznika]]><![CDATA[Uran nagovoril Brezjane]]><![CDATA[Himna kongresa]]><![CDATA[Spodbude za obhajanje leta evharistične prenove]]><![CDATA[Kaj je evharistični kongres?]]><![CDATA[Geslo SEK]]><![CDATA[Kaj je evharistija]]><![CDATA[Himna kongresa]]><![CDATA[Katoličani bodo v soboto obhajali največji Marijin praznik (ozadje)]]><![CDATA[15. avgusta od Brezij do Ptujske gore]]><![CDATA[dr. Andrej Capuder, veleposlanik v Rimu in pisatelj]]><![CDATA[Ni pravičnosti brez občutka za človeka]]><![CDATA[Svetišče Marije Zavetnice je ustopilo v ljubljeno leto]]><![CDATA[Priprava na kongres]]><![CDATA[Služabnik evharistije]]><![CDATA[V mariborski stolnici obhajali praznik Svetega rešnjega telesa]]><![CDATA[Sv. Janez Vianney - evharistični svetnik]]><![CDATA[Evharistija ]]><![CDATA[Katoliški cerkvi prihodnje leto slovenski evharistični kongres]]><![CDATA[Papež obiska v Sloveniji še ni zavrnil]]><![CDATA[Arhiv dogodkov]]><![CDATA[Brezje so tudi svetovno svetišče]]><![CDATA[Za solidarnost in mir]]><![CDATA[Napoved leta evharistične prenove in evharističnega kongresa]]><![CDATA[Namen Slovenskega evharističnega kongresa (SEK)]]><![CDATA[Brez duhovnikov ni evharistije]]><![CDATA[V Quebecu se je začel 49. mednarodni evharistični kongres]]><![CDATA[Gradiva za SEK pastoralne službe Ljubljana]]><![CDATA[Katekizemski kotiček]]><![CDATA[Papež je povedal o evharistiji]]><![CDATA[Evharistija - vrtoglava skrivnost]]><![CDATA[Evharistija - srčika nove evangelizacije]]><![CDATA[Vsako obhajilo je Jezusova izpoved ljubezni]]><![CDATA[Postanimo apostoli evharistije]]><![CDATA[Prvi zakrament]]><![CDATA[Evharistija, središče vere]]><![CDATA[Zadnji evharistični kongres v Sloveniji]]><![CDATA[Dekanija Trebnje je obhajala evharistični dan]]><![CDATA[Evharistija - Jezusova in moja daritev]]><![CDATA[Spletno stran]]><![CDATA[Ogenj in voda častita Jezusa v evharistiji]]><![CDATA[Nekateri mistiki živijo samo od Jezusa v posvečeni hostiji]]><![CDATA[Sv. Anton Marija Zaccaria]]><![CDATA[Evharistija - skrivnostna navzočnost]]><![CDATA[Sonce življenja]]>