Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

Vnesite vaš prispevek


Evharistična misel

Ljubezen kristjanovje konkreten izraz njihovegaevharističnega življenja. Avrelij Avguštin iz Hipona...

Evharistična misel

Ljubezen kristjanovje konkreten izraz njihovegaevharističnega življenja. Avrelij Avguštin iz Hipona...

Evharistična misel

Stvarjenje in preustvarjanje vesoljasta velika odrešenjska dogodka,ki ju simbolizira in vsebuje evharistija.Philip J. Rosato...

Evharistična misel

Stvarjenje in preustvarjanje vesoljasta velika odrešenjska dogodka,ki ju simbolizira in vsebuje evharistija.Philip J. Rosato...

Evharistična misel

Da bo obhajanje evharistije iskreno in popolno, mora voditi doraznih del ljubezni in medsebojne pomoči, kakor tudi do misijonarske dejavnosti in do različnih oblik krščanskega pričeva...

Evharistična misel

Da bo obhajanje evharistije iskreno in popolno, mora voditi doraznih del ljubezni in medsebojne pomoči, kakor tudi do misijonarske dejavnosti in do različnih oblik krščanskega pričeva...

Evharistična misel

Iz evharistije vrebratska ljubezen med kristjani.Ciprijan iz Kartagine...

Evharistija in Karitas

Radijska kateheza - vrhunec Božje ljubezni v evharistiji evharistija je hrana za našo ljubezen do pomoči potrebnih postati razlomljen kruh za druge zgled matere Terezije karitativna dejavnost je...

Evharistična misel

V evharistiji Jezus vse kliče k sebi,da bi ga mogli osebno in v skupnostiodkriti kot temelj in cilj našega življenja.Giuseppe Betori...

Evharistična misel

Za nas je nadvse sladka dolžnost častiti in moliti v sveti hostiji, ki jo vidijo naše oči, učlovečeno Besedo, ki je oči ne morejovideti in ki ni zapustila nebes, pa jevendarle postala navzoča ...

Evharistična misel

Evharistija, ta slastna jed,daje veselje in krasvsem velikim praznikomv nebesih in na zemlji.Jan van Ruysbroek...

Evharistična misel

Odrešenika ne moremo zretiv nobenem drugem bolj ljubečemin nežnem dejanju, kot je to,v katerem se on sam izničujein se daje kot hrana,da bi prodrl v naše dušein se notranje združils srcem in te...

Evharistična misel

O Jezus, kdor te vredno uživa,bo deležen večne slavein njen dedič. Hoja za Kristusom...

Evharistična misel

Ko si predstavljamo rajsko druženje,se moramo naučiti samo ljubiti.Šola je v tabernaklju, učitelj je Jezus,nauk, ki se ga moramo naučiti,sta njegovo meso in njegova kri.Gemma Galgani...

Evharistična misel

Varaš se, če misliš, da ljubiš Jezusa,če ne ljubiš obhajila, kajti ljubezenpo svoji naravi teži k zedinjenju.Wilhelm MĂźhs...

Evharistična misel

Jezus bo tvoj sodnik, koo boš izdihnil.Poskrbi torej, da ti bo naklonjen, dokler imaš še čas, in mu bodi blizu v evharistiji. Pierre Duvalier...

Evharistična misel

Evharistična daritev je zakramentusmiljenja, znamenje edinosti, vez ljubezni.Konstitucija o svetem bogoslužju...

Mesečna "dekanijska romanja"

Mesečna "dekanijska romanja" oz. molitvene ure pred Najsvetejšim vsak mesec "VSAKO TRETJO NEDELJO" v eni od župnij - ob 15.00 uri! Naj dodam, da so zelo lepo obiskana pol urna tedenska molitvena sr...

Evharistična misel

Od zadnje večerje do Kalvarije,od Kalvarije do zadnje večerje.To sta skrajnosti poti, po kateri hodijo evharistične duše, ko iščejo počitkain krepčila, ker so prepričane,da se bodo tu vedno s...

Evharistična misel

Obhajilo vliva odločnost in pogum,ki nam ju noben človekov posegali znanost ne moreta pridobiti. Janez XXIII....
 < 1 2 [3] 4 5 >  Zadnja

Print Friendly and PDF